Blog farnosti

Svátek Panny Marie Lurdské

Svátek Panny Marie Lurdské

Tento den je výroční připomínkou prvního zjevení Panny Marie v jeskyni Massabielle u Lurd Bernardetě Soubirous v roce 1858. Lurdy se staly nadějí pro velmi mnoho nemocných. Mnozí tam nacházejí úlevu, někteří i uzdravení. Lurdy podnítily v církvi péči o trpící a nemocné. Není proto náhodou, že tento den se stal zároveň i Světovým dnem nemocných.

Číst dál
Pobyty pro seniory v roce 2023

Pobyty pro seniory v roce 2023

Centrum pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého zve na Pobyty pro seniory - oblíbené duchovní obnovy pro seniory na poutních místech, které se uskuteční na Velehradě a na sv. Hostýně v několika termínech. Podrobnosti v článku.

Číst dál
Setkání kněží moravských diecézí

Setkání kněží moravských diecézí

ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ Wurmova 562/9 779 00 Olomouc Setkání kněží moravských diecézí Velehrad, 6. – 8. 3. 2023 Místo setkání: Poutní a exerciční dům Stojanov, Velehrad Salašská 62 Přihlašování: [email protected] Pondělí 6. 3. 10:00 přivítání, úvodní slovo biskupa Pavla Konzbula 10:10 – 12:15 přednášky - Syndrom vyhoření, Mgr. Terezie Pilátová Osecká Ph.D., Psychologický ústav FF MU Brno - Šílenství v kněžské praxi - psychologické a psychopatologické fenomény dnešní doby, Mgr. Milan Pilát, FN Brno-Dětská nemocnice 12:30 DMC 12:40 oběd 14:00 – 15:20 workshop - Generace XYZ – vzájemné porozumění generací, PhDr. František Hroník - Genderové dysforie – výzvy a vodítka pro praxi pomáhajících profesí, Mgr. Terezie Pilátová Osecká, Ph.D. - Psychohygiena v praxi, syndrom vyhoření, Mgr. Milan Pilát 15:30 – 16:50 workshop - Generace XYZ – vzájemné porozumění generací, PhDr. František Hroník - Genderové dysforie – výzvy a vodítka pro praxi pomáhajících profesí, Mgr. Terezie Pilátová Osecká, Ph.D. - Psychohygiena v praxi, syndrom vyhoření, Mgr. Milan Pilát 17:00 mše svatá + VCH, biskup Pavel Konzbul 18:00 večeře 19:00 divadelní představení Zapomenuté světlo, Jan Horák - Debata u piva o pivu, aneb pivo není jen (alkoholický) nápoj, Ing. Petr Lacina, Ph.D. 20:00 – 21:00 možnost tiché adorace Úterý 7. 3. 8:00 mše svatá + RCH, biskup Josef Nuzík 9:00 snídaně 10:00 – 12:00 přednáška - Duchovní doprovázení, P. František Hylmar SJ 12:15 DMC 12:30 oběd 14:00 – 15:30 workshop - Bolesti dětí a mladých lidí, PhDr. Marek Madro, Ph.D., MBA, IPečko Bratislava - Sendvičová generace, Mgr. Lenka Špaková, CRSP Brno - Praxe duchovního doprovázení, P. František Hylmar SJ - Doprovázení starých a nemocných, manželé Svobodovi, komunita Emmanuel Brno 16:00 – 17:30 workshop - Bolesti dětí a mladých lidí, PhDr. Marek Madro, Ph.D., MBA, IPeČko Bratislava - Sendvičová generace, Mgr. Lenka Špaková, CRSP Brno - Praxe duchovního doprovázení, P. František Hylmar SJ - Doprovázení starých a nemocných, manželé Svobodovi, komunita Emmanuel Brno 17:45 VCH 18:00 večeře 19:00 posezení u vína 20:00 možnost tiché adorace Středa 8. 3. 8:00 mše svatá + RCH, biskup Martin David 9:00 snídaně 10:00 – 11:45 přednáška - Jak vidí kněze účastníci synodního procesu, P. Petr Šikula, Mgr. Klára Maliňáková, Ph.D., Mgr. Magdaléna Volková 12:00 DMC 12:15 slovo na cestu a požehnání 12:30 oběd BB-logo-gold-mR.D. Mgr. Pavel Šenkyřík Biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání Biskupství brněnské Petrov 5, 602 00 Brno tel.: +420 533 033 290 mobil: +420 732 638 057 e-mail: [email protected] http://www.biskupstvi.cz

Večerní kurz spirituality

Večerní kurz spirituality

Večerní studium spirituality. Přednášky budou probíhat každé úterý večer od 7. 3. – 9. 5. 2023 v aule teologické fakulty, Univerzitní 22. Kurz je otevřený pro všechny zájemce. Absolvování předchozích kurzů není podmínkou. Přihlášku je třeba podat do 20. února 2022.

Číst dál
Nabídka studia na CMTF Olomouc

Nabídka studia na CMTF Olomouc

Studium teologie

Studium teologie

Vepište abstrakt

Číst dál
Slovo administrátora arcidiecéze

Slovo administrátora arcidiecéze

Slovo administrátora arcidiecéze Milí, začínáme rok, v němž si připomeneme ctihodného Božího služebníka Antonína Cyrila Stojana, od jehož úmrtí uplyne 29. září 100 let. Vykonal velké dílo, které nás právem naplňuje obdivem. Přesto možná někoho napadne: Proč si máme připomínat osobnost, která žila a působila ve zcela jiné době, v tolik odlišné společnosti a v rozdílném náboženském prostředí? Současně se ovšem vynořují otázky: Odkud vyvěrala Stojanova neslábnoucí síla, jeho neotřesitelná důvěra v Boha, neumdlévající pracovitost a neutuchající dobrota? Víme, že k tomu všemu ho povolal a uschopnil Bůh. Tušíme, že Bůh je ten Pramen, z něhož můžeme čerpat i my. Novokněz Antonín si po primici napsal do svého duchovního deníku: Bože, ty můj a já tvůj. Jestli se opravdu chceme od Stojana něčemu v tomto roce naučit, začněme právě zde: Já a můj Bůh. V modlitbě a s požehnáním +Josef Nuzík

Přihlášky do semináře

Přihlášky do semináře

Přihlášky do Arcibiskupského kněžského semináře Prosím všechny kněze, aby věnovali zvláštní pastýřskou péči těm, kteří by mohli mít povolání

Číst dál
 Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

bude možné přispívat celoročně. Přes QR kódy bude možné přispět do konce ledna 2023. K 22. 1. 2023 bylo v celé ČR rozpečetěno 77 % kasiček a vybráno 127 milionů oproti celkovým

Číst dál
Diecézní setkání varhaníků

Diecézní setkání varhaníků

10:00 Úvodní slovo (Mons. Josef Hrdlička, emeritní pomocný biskup) 10:30 Zamyšlení nad současným stavem lidového zpěvu v našich kostelích a představení praktických rad a návodů (MgA. Karel Martínek)

Číst dál
ENTERcamp 2023

ENTERcamp 2023

Když zmáčkneš ENTER na svém počítači, znamená to, že ses rozhodl(a) spustit něco nového. Význam slovíčka "enter" je "vstup, vstoupit" a to je inspirací pro název tohoto campu. Vstup do něčeho nového..., vstoupit do Boží přítomnosti..., vstup Ducha Svatého k nám...

Číst dál
Poselství nemocných...

Poselství nemocných...

Poselství Svatého otce Františka k 31. Světovému dni nemocných
(11. února 2023)
„Postarej se o něj.“
Soucit jako synodální léčebné cvičení

Číst dál
Studia teologie

Studia teologie

Do bakalářských a magisterských studijních programů je možné podat přihlášku do 31. března 2023, do doktorských studijních programů do 30. dubna 2023 (pro zahájení studia v zimním semestru) nebo do 10. ledna (pro zahájení studia v letním semestru) daného kalendářního roku.

Číst dál
Pozvánka na světové dny mládeže v Lisabonu

Pozvánka na světové dny mládeže v Lisabonu

Pozvánka na světové dny mládeže do Lisabonu. Plakátek a více informací k přihlášení v článku.

Číst dál
Jak ušetřit na letecké dopravě do Portugalska na SDM?

Jak ušetřit na letecké dopravě do Portugalska na SDM?

Číst dál
1