Přihlášky do Arcibiskupského kněžského semináře Prosím všechny kněze, aby věnovali zvláštní pastýřskou péči těm, kteří by mohli mít povolání ke kněžství, a výzvy k podání přihlášek vždy oznamovali i v kostelích, kde se zdá, že žádný kandidát není. Prosím také, abyste nejprve zprostředkovali setkání možných kandidátů do semináře s P. Mgr. Jiřím Kupkou, ředitelem Teologického konviktu, už během ledna a února, tel.: 732 524 904, e-mail: [email protected]. Postupně pak kontaktujte každého kandidáta, který uvažuje o kněžství, i když v tomto školním roce ještě nematuruje a nebude se hlásit do semináře. Přihlášky se vyzvedávají i odevzdávají u P. Jiřího Kupky při osobním rozhovoru s kandidátem. Přihlášky je třeba odevzdat nejpozději do 31. 3. 2023. P. Jiří Kupka, biskupský delegát pro péči o kněžská povolání