Bratři a sestry, u dveří rodinného domu někdo zazvonil. Žena vstala od oběda, kde seděla s manželem a dětmi, a šla otevřít. Stál tam člověk v ošuntě- lých šatech s batohem na zádech, který požá- dal o něco k jídlu. Maminka se vrátila do kuchy- ně a řekla dětem, o co jde, a zeptala se: „dáme mu něco?“ Ano, dáme, odpověděly ochotně děti. Žena tedy vzala nůž a odkrojila každému polovinu řízku. „Co to děláš“, volaly překvapeně a pobouřeně děti, „ dej mu něco z ledničky“. „A vy mu ze svého dát nechcete?“ Opáčila ona.
Právě na tomto postoji je založena postní almužna. Dát z toho, co si odřekneme, a finanč- ní hodnotu dáme do kasičky. Nemusí to být vždycky řízek, může to být i jiná „ mňamka“ nebo sklenička…
Přeji Vám a vyprošuji vytrvalost v dobrém.
Mons. Bohumír Vitásek prezident ACHO