ÚMYSLY PROCESÍ:
za odčinění urážek způsobených Trojjedinému Bohu a Panně Marii za ochranu rodiny a manželství jako svazku muže a ženy, za odčinění hříchu potratu a návrat lidstva k Božím přikázáním, za svatost kněží a zachování pravé katolické víry, za pokoj a mír v lidských srdcích a na celém světě.
NOCNI
EUCHARISTICKÉ ML
21.00 hod. Zahájení procesí z parkoviště v Bystřici pod Hostýnem (u hřbitova) 00.00 hod. Mše svátá v bazilice na Svatém Hostýne, hlavní celebrant: Mons. Antonín Basler
Po skončení Mše svaté bude následovat odvoz poutníků autobusem na parkoviště v Bystřici pod Hostýnem.
Pro ty, kteří se nemohou pěšího výstupu zúčastnit ze zdravotních důvodů, bude připraven paralelní program v bazilice na Svatém Hostýne od 21:30 hod.
Bude vypraven autobus, do kterého můžete nastoupit na těchto místech:
KOJETÍN od kostela P. Marie 19:45 hod.
KROMĚŘÍŽ od kostela sv. Jana 20:00 hod.
HULÍN autobusová zastávka na nám. Míru 20:15 hod.
HOLEŠOV autobusové nádraží 20:30 hod.
Zájem o autobus je nutné předem nahlásit na telefon 606 484 928.
Po skončení programu na Svatém Hostýne se vrací autobus stejnou trasou nazpět.

 

Těšíme se na Vás!
www.veceradlo.cz