Centrum pro školy Arcibiskupství olomouckého

a Cyrilometodějská křesťanská akademie

Vás při příležitostí 100. výročí úmrtí A. C. Stojana

srdečně zvou na

DEN S A. C. STOJANEM v Olomouci v sobotu 1. dubna 2023

 

PROGRAM

9:30      kostel sv. Anny (vedle katedrály) – mše svatá - celebrant Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký

10:30    velký sál kurie, Biskupské nám. 2. – zahájení, úvodní pozdravy

10:40    přednáška Život a doba A. C. Stojana - doc. Jaroslav Šebek, Historický ústav ČAV

11:40    přestávka, drobné občerstvení zajištěno

12:00    proces blahořečení A. C. Stojana – ICLic. Jiří Zámečník, biskupský delegát pro svatořečení

12:30    diskuzní panel s přednášejícími

13:00    předpokládaný konec

 

K dostání bude časopis Stojanoviny a nově vydaná novéna k A. C. Stojanovi

 

Informace: Centrum pro školy, Mgr. H. Polcrová, [email protected]