Slovo administrátora arcidiecéze

    Milí...,

začali jsme postní dobu, která nás vybízí k vnitřní duchovní obnově a k větší soustředěnosti.
Nejen ke zpěvu, ale i k meditaci nám může posloužit píseň Můj kříži. Text A. C. Stojana zhudebnil František Macek a najdeme ji v kancionálu pod číslem 989. 1. Můj kříži! Všude tě s sebou mám, ty jsi mi nade vše!
Můj kříži! Padám-li, zvedáš mne, když pláču, těšíš mne.

Můj kříži! Trpím-li, hojíš mne, volám-li, odpovíš.
Můj kříži! Jak slunce zářivé svítíš a hřeješ mne.

Můj kříži! Živoucí pokrme, kráso, jež okouzlí!
Můj kříži! Potěš mne v samotě, buď útočiště mé.

Můj kříži! V práci mne podpírej, svou ochranu mi dej.
Můj kříži! Ve chvíli poslední mě k Pánu pozvedni.


   Jsou to hluboká slova spojená s během našeho lidského i kněžského života a reagují na nám dobře známé situace, v nichž neustále zažíváme nové skutečnosti, pády, utrpení, volání, samotu i práci, na které nám i skrze kříž Bůh odpovídá svým pozvednutím, uzdravením, útěchou i ochranou. Budeme-li užívat tento text jako svou každodenní modlitbu v průběhu letošní doby postní, nepochyb- ně sklidíme četné ovoce jubilejního roku ctihodného Božího služebníka Antonína Cyrila Stojana.

V modlitbě a s požehnáním


+Josef Nuzík, administrátor arcidiecéze

 

Pastorace povolání
byla spuštěna nová podoba webové stránky hledampovolani.cz

 

Zelený čtvrtek – obnova kněžských slibů v katedrále

Na Zelený čtvrtek dne 6. 4. 2023 bude v 9.30 hod. v katedrále koncelebrovaná mše svatá, při níž budou posvěceny oleje: křižmo, olej katechumenů a olej nemocných.

Kněžská a bohoslovecká schola bude mít ná- cvik v 8.30 hod.

Koncelebranti ať se dostaví do sakristie do 9.00 hod.

***

 

Den s Antonínem Cyrilem Stojanem

U příležitostí 100. výročí úmrtí arcibiskupa Cyrila Stojana pořádá Centrum pro školy ve spolupráci s Cyrilometodějskou křesťanskou akademií den zaměřený na tuto osobnost naší diecéze.
Zváni jsou všichni, kterým je tento náš kandidát na blahořečení blízký a chtěli by se o něm do- zvědět více.
    Další informace najdete v přiloženém plakátku. Prosíme o jeho zveřejnění a o pozvání farníků na tuto akci. Přihlašovat se není třeba.

 

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

V minulých ACO jsme oznamovali částečné výsledky koledování, nyní můžeme sdělit částky konečné.

V naší arcidiecézi se podařilo získat koledováním, sms i on-line 39 076 971 Kč oproti loňskému výsledku 32 823 198 Kč,

v celé ČR 162 533 779 Kč oproti loňskému výsled- ku 141 438 493 Kč.

V obou případech jde o rekordní částky, které svědčí jak o štědrosti lidí, tak o důvěře, kterou k Charitě mají. Chtěli bychom proto velmi poděkovat všem, kteří se Tříkrálové sbírky zúčastnili, i všem dárcům. Koledníkům a vedoucím skupinek za koledování, všem orga- nizátorům za dobrý průběh i všem, kteří koledníky přijali a svým příspěvkem obdarovali všech- ny potřebné, kterým bude výtěžek sloužit. Podrobný rozpis výsledků sbírky najdete na internetových stránkách:

www.trikralovasbirka.cz/vysledky.

Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO; Václav Keprt, ředitel ACHO

 

Postní almužna
Postní almužna je pastorační aktivita zaměřená nejen na sebeovládání a skromnost, ale také na prohlubování schopnosti dívat se očima milosrdenství, vidět potřebné a vkládat je do svých modliteb. Tedy taktně pomáhat prostřednictvím druhých, dávat podněty na faru či na Charitu k pomoci konkrétním jednotlivcům nebo rodinám. Ukončení postní almužny je opět směřováno na Květnou neděli. Tehdy přinesou věřící své příspěvky do kostela a postní almužna tak získává charakter sbírky. Ke kasičkám je přiložený letáček. Najdete jej i mezi elektronickými přílohami ACO.

  Vyzvěte, prosím, farníky, aby nabídli kasičky s letáčky i těm, kteří po covidu sledují mši sv. doma u televizoru.
  ***

Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO

 

Nabídka postní aktivity Centra pro mládež

Arcidiecézní centrum pro mládež zve nejen mladé k postní aktivitě s názvem NAMÁRIË. Název je odvozen od zkratky „Na cestě s Marií“ a také stejnojmenného rozloučení (Namárië), jež vymyslel J. R. R. Tolkien ve svém díle, když si lidé přáli „Šťastnou cestu“. Jak z toho vyplývá, postní aktivita bude o cestě a putování.

   Centrum pro mládež vytvořilo několik výzev a každý se může připojit (podle svého rozhodnutí) a jít po cestě kudy např. šla Panna Maria za sv. Alžbětou, kudy kráčela svatá rodina do Egypta nebo kudy vedla I. misijní cesta apoštola Pavla. Stačí si jen změřit, kolik člověk ujde kroků za týden a tento stav dát vědět na centrum pro mládež. Během cesty jsou tito poutníci informováni o různých zajímavostech či Biblických souvislostech z cest a doprovázeni drobnými postními aktivitami zaměřujícími se především na půst, modlitbu a darování.

   Toto postní putování je vhodné pro jednotlivce, společenství, kamarády, rodiny a všechny věkové skupiny.

Veškeré informace naleznete na plakátu a na našem webu

https://mladez.ado.cz/namarie

Marek Poštulka, vedoucí ADCM

 

Křesťanské letní tábory

I letos připravujeme na táborovém středisku Archa v Rajnochovicích v termínech čtyř turnusů o letních prázdninách dvoutýdenní křesťanské tábory pro děti od 9 do 14 let. Jeden je pouze pro kluky (již od 8 let věku) a je určen především pro ministranty. V programu jsou hry, aktivity zaměřené na všestranný rozvoj a duchovní program...

[email protected], 573 391 215

Děkujeme za Vaši podporu.