DUCHOVNÍ SLUŽBA
v kroměřížských nemocnicích

Máte někoho blízkého v nemocnici?
Skrze službu nemocničních kaplanů nabízíme:
▪ osobní rozhovory
▪ lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci
▪ hledání naděje, smyslu nemoci a utrpení
▪ četbu z Bible, společnou modlitbu, slavení svátostí
▪ zprostředkování kontaktu na katolické kněze
a duchovní jiných křesťanských církví


Nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul Psychiatrická nemocnice Sr. Mgr. Pavla Martínková, mobil: 731 604 430


Kroměřížská nemocnice, a.s. Sr. Mgr. Pavla Martínková, mobil: 731 604 430

Mgr. Josef Šebestík, mobil: 732 304 358