Dar pro farnost...

Dar pro farnost...

 

Boží přátelé!

Mnozí přispíváte v neděli a o svátcích do běžných sbírek. Někteří však darujete pro běžný chod farnosti větší finanční dar. Moc VÁM děkují. Dodávám, že je každou neděli (výjimečně v týdnu) za všechny „Dárce“ sloužená Mše svatá.

Ze srdce děkuji za každou podporu.

Připomínám však, že je možné nechat si vystavit potvrzení o daru, který si můžete odpočítat z daně při ročním vyúčtování. Potvrzení neplatí pro dary na účet. V tom případě i dar je potřeba předat osobně v kanceláři farnosti, kde také mohu vystavit ručně patřičné potvrzení.

 

Dobré je, když se dopředu nahlásíte např.: e-mail: [email protected], případně po telefonu: 733 742 100.

 

Za všechny dary upřímné Pan Bůh zaplať! ZKDUPZ

 

Číslo bankovního účtu

 

Zborovice

Římskokatolická farnost

Číslo účtu

6468303389/0800

IBAN

CZ12 0800 0000 0064 6830 3389

BIC

GIBACZPX

 

Litenčice

Římskokatolická farnost

Číslo účtu

6468315339/0800

IBAN

CZ81 0800 0000 0064 6831 5339

BIC

GIBACZPX

 

Hoštice

Římskokatolická farnost

Číslo účtu

6468319399/0800

IBAN

CZ71 0800 0000 0064 6831 9399

BIC

GIBACZPX