Udělování svátostí

Udělování svátostí

 

stránka se připravuje:

 

Informace pro školní děti a mládež

Prosím, každým rokem obnovte si docházku do náboženství skrze přihlášku. průběžně je na webové stránce farnosti a je možné si stáhnout přihlášku do náboženství na nový školní a katechetický rok. Prosím rodiče, přihlášku podepište a odevzdejte osobně, elektronickou podobou, např. oskenované, pak kdykoliv později osobně do mých rukou nebo uložte do poštovní schránky Hlavní 11.

 

Příprava na svátosti

Je možné se nahlásit na přípravu před jakoukoliv svátosti:

  1. Možnost přípravy na první svátost smíření a přijímání.
  2. Samozřejmě platí po celý rok možnost přípravy na svátost manželství.
  3. Ostatní …

 

Připomínám – osoby, které z nějakých důvodů, např. tzv. překážky, která jim brání přistup ke svátostem, mohou rovněž se nahlásit… rád pomůžu