Farní nástěnka

Farní nástěnka

 

 

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na měsíc květen 2023

Prosme Pannu Marii modlitbou růžence o dar míru, zvláště pro sužovanou Ukrajinu.
Kéž představitelé národů vyslyší touhu lidí, kteří trpí a chtějí mír.

 
Více na VIDEO:                                                   

 

Aktuálně... 

  

 

Radio Proglas   a    Televize Noe - živé vysílání 

 

Děkuji všem členům rady a všem ochotným farníkům za pomoc v přípravě vizitace farností, v tom přijetí pozvání na setkání rady farnosti s děkanem.

 

Modlitba za nového biskupa

Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování nového olomouckého arcibiskupa a prosíme: veď svým Duchem mysl Svatého otce i všech, kdo nesou za tuto volbu odpovědnost.

   Dej nám takového arcibiskupa, který bude tvým obětavým a věrným služebníkem a bude usilovat o to, co se ti líbí a co je k prospěchu Božího lidu i celé církve.

   Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen

 

DUCHOVNÍ SLUŽBA
v kroměřížských nemocnicích
Nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul
a
Psychiatrická nemocnice
                      Sr. Mgr. Pavla Martínková, mobil: 731 604 430
 
Kroměřížská nemocnice, a.s.
                     Mgr. Martin Suchomel, mobil: 777 596 932
 
VíceKontakty Zlín 
 
 
 

Tříkrálové koledování

https://www.trikralovasbirka.cz

 

 

Sekce pro mládež ČBK @sekcepromladezcbk4673