• Zborovice - Hoštice - Litenčice

  Vítejte na stránkách farností

 • Litenčice - Hoštice - Zborovice

  Vítejte na stránkách farností

 • Hoštice - Zborovice - Litenčice

  Vítejte na stránkách farností

Bohoslužby

 

 

Charita Kroměříž
Mgr. Jan Kapounek, ředitel
Ztracená 63/1, 76701 Kroměříž
mobil: +420 731 148 615
www.kromeriz.charita.cz
 
IČO: 18189750 bankovní spojení: Komerční banka ID datové schránky: anhfqeb
 
č.ú.: 726043691/0100
 
V Kroměříži dne 16. 04. 2024
 
Vážení podporovatelé Postní almužny,
tímto bychom vám rádi podělovali za vaši finanční podporu během postní doby. Celkem
jste nám darovali na tři sociální projekty 149 183,- Kč. Tyto finanční prostředky se použijí
na podporu Sociální rehabilitaci Zahrada, která poskytuje podporu lidem s chronickým
onemocněním z okruhu psychóz a afektivních poruch. Hlavním cílem Sociální rehabilitace
Zahrada je podpora uživatele v nácviku praktických a sociálních dovedností, které jsou
potřebné k začlenění se do společnosti. Služba je poskytována pobytovou formou pro 16
klientů a terénní formou v rámci ORP Kroměříž.
Na tuto službu přispěli farnosti ve výši 145 398,-Kč:
Farnost Břest 6 990,- Kč
Farnost Cetechovice 213,- Kč
Farnost Hradisko u Kroměříže 2 385,- Kč
Farnost Hulín/Pravčice/Záhlinice 1 700,- Kč
Farnost Chropyně 3 681,- Kč
Farnost Chvalnov 553,- Kč
Farnost Koryčany 2 332,- Kč
Farnost Kyselovice 5 479,- Kč
Farnost Morkovice 10 784,- Kč
Farnost P. Marie Kroměříž 14 348,- Kč
Farnost Pačlavice 2 350,- Kč
Farnost Prasklice 1 060,- Kč
Farnost Rataje 71 151,- Kč
Farnost sv. Mořice Kroměříž 18 099,- Kč
Farnost Věžky 60,- Kč
Farnost Zborovice/Litenčice/Hoštice u Zdislavic 3 893,- Kč
Farnost Zlobice 320,- Kč
Celkem 145 398,- Kč
Z těchto peněz pořídíme naši klientům nové vybavení, které jim nejen přinese radost, ale i
zpříjemní jejich pobyt u nás.
Pro vlastní sociální projekt bylo ve farnosti Kvasice, Těšnovice a Zlámanka vybráno
celkem 8 549,- Kč a ve farnosti Zdounky a Roštín celkem 10 153,-Kč,
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!
 
Mgr. Jan Kapounek
ředitel Charity Kroměříž

 

17.

duben

St

 

Zborovice

7

Leon, 1. rocz. ur.

18.

duben

Čt

 

Zborovice

7

930

†† Marek i Maria Gajewscy

Zdounky – Setkání kněží děkanátu…

19.

duben

 

Zborovice

17

†† Eugeniusz Balczyrak z rodzicami

20.

duben

So

 

Troubky

17

 

21.

duben

Ne

4. neděle velikonoční

Větší dar pro farnost

Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

Zborovice

730

† Antonín Šubčík, a B. požehn. Pro celou rodinu

Litenčice

930

† Pavel Skála

 

 

 

 1. V týdnu…viz: …
 2. Postní almužna – v pondělí bude předána na Charitu…
 3. Čtvrtek. Setkání kněží ve Zdounkách…
 4. Pouť v Kroměříži… s modlitbou za obnovu rodin a kněžská povolání… Program: 15 hod. bude slovo o modlitbě a svědectví, v 16 hod. adorace, v 17 hod. mše svatá.

plakat_dekanatni_pout

 1. Intence na neděle… do konce července…
 2. Děkuji za všechny finanční dary. ZKDUPZ.

 

 

Pouť za obnovu rodin a za kněžská a řeholní povolání.

Spolu s farnostmi holešovského děkanátu budeme letos putovali do Kroměříže. 

výjimečně Pouť bude v Kroměříži.

Pokud se nic nezmění, budeme se modlit spolu s biskupem Josefem Nuzíkem, v sobotu 27. duben, v odpoledních hodinách.

Program: 15 hod. bude slovo o modlitbě a svědectví, v 16 hod. adorace, v 17 hod. mše svatá.

Těšíme se na společný čas a hojnou účast!

 

 

 

 

 

Mobil: +420 733 742 100

Upozornění: pokud voláte a nedovoláte se, buďte trpěliví.

Mobil asi nemám u sebe, jak to bude možné, Vám zavolám.

Voláte-li k hlášení pohřbu a nedovoláte se – raději pošlete SMS zprávu a já se s Vámi spojím. 

 
 
 

Oznámení