Aktuality

kurz aranžování květin v kostele

kurz aranžování květin v kostele

Aranžování květin v kostele
Inspirativní kurz aranžování květin v interiéru chrámových prostor v době Svatého týdne, Velikonoc a velikonočního období Pro koho: o kurz je určen pro ty, kdo se podílejí na výzdobě kostelů květinami Co se naučíte: o jakou úlohu mají květiny v kostele o výběr květin, jejich kombinace a ošetření o důležité zásady aranžování, které vedou k dobrému výsledku a radosti z práce o praktická ukázka s komentářem o vlastní nácvik aranžování nádoby o inspirativní ukázky práce lektorky

Číst dál
nabídka duchovní obnovy

nabídka duchovní obnovy

jarní duchovní obnova v našem klášteře v Kroměříži pro 2 věkové kategorie dívek od 13 a od 18 let

Číst dál
Akce Ministranti

Akce Ministranti

Akce Ministranti

Číst dál
Setkání kněží moravských diecézí

Setkání kněží moravských diecézí

ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ Wurmova 562/9 779 00 Olomouc Setkání kněží moravských diecézí Velehrad, 6. – 8. 3. 2023 Místo setkání: Poutní a exerciční dům Stojanov, Velehrad Salašská 62 Přihlašování: [email protected] Pondělí 6. 3. 10:00 přivítání, úvodní slovo biskupa Pavla Konzbula 10:10 – 12:15 přednášky - Syndrom vyhoření, Mgr. Terezie Pilátová Osecká Ph.D., Psychologický ústav FF MU Brno - Šílenství v kněžské praxi - psychologické a psychopatologické fenomény dnešní doby, Mgr. Milan Pilát, FN Brno-Dětská nemocnice 12:30 DMC 12:40 oběd 14:00 – 15:20 workshop - Generace XYZ – vzájemné porozumění generací, PhDr. František Hroník - Genderové dysforie – výzvy a vodítka pro praxi pomáhajících profesí, Mgr. Terezie Pilátová Osecká, Ph.D. - Psychohygiena v praxi, syndrom vyhoření, Mgr. Milan Pilát 15:30 – 16:50 workshop - Generace XYZ – vzájemné porozumění generací, PhDr. František Hroník - Genderové dysforie – výzvy a vodítka pro praxi pomáhajících profesí, Mgr. Terezie Pilátová Osecká, Ph.D. - Psychohygiena v praxi, syndrom vyhoření, Mgr. Milan Pilát 17:00 mše svatá + VCH, biskup Pavel Konzbul 18:00 večeře 19:00 divadelní představení Zapomenuté světlo, Jan Horák - Debata u piva o pivu, aneb pivo není jen (alkoholický) nápoj, Ing. Petr Lacina, Ph.D. 20:00 – 21:00 možnost tiché adorace Úterý 7. 3. 8:00 mše svatá + RCH, biskup Josef Nuzík 9:00 snídaně 10:00 – 12:00 přednáška - Duchovní doprovázení, P. František Hylmar SJ 12:15 DMC 12:30 oběd 14:00 – 15:30 workshop - Bolesti dětí a mladých lidí, PhDr. Marek Madro, Ph.D., MBA, IPečko Bratislava - Sendvičová generace, Mgr. Lenka Špaková, CRSP Brno - Praxe duchovního doprovázení, P. František Hylmar SJ - Doprovázení starých a nemocných, manželé Svobodovi, komunita Emmanuel Brno 16:00 – 17:30 workshop - Bolesti dětí a mladých lidí, PhDr. Marek Madro, Ph.D., MBA, IPeČko Bratislava - Sendvičová generace, Mgr. Lenka Špaková, CRSP Brno - Praxe duchovního doprovázení, P. František Hylmar SJ - Doprovázení starých a nemocných, manželé Svobodovi, komunita Emmanuel Brno 17:45 VCH 18:00 večeře 19:00 posezení u vína 20:00 možnost tiché adorace Středa 8. 3. 8:00 mše svatá + RCH, biskup Martin David 9:00 snídaně 10:00 – 11:45 přednáška - Jak vidí kněze účastníci synodního procesu, P. Petr Šikula, Mgr. Klára Maliňáková, Ph.D., Mgr. Magdaléna Volková 12:00 DMC 12:15 slovo na cestu a požehnání 12:30 oběd BB-logo-gold-mR.D. Mgr. Pavel Šenkyřík Biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání Biskupství brněnské Petrov 5, 602 00 Brno tel.: +420 533 033 290 mobil: +420 732 638 057 e-mail: [email protected] http://www.biskupstvi.cz

Nabídka studia na CMTF Olomouc

Nabídka studia na CMTF Olomouc

Studium teologie

Studium teologie

Vepište abstrakt

Číst dál
Večerní kurz spirituality

Večerní kurz spirituality

Večerní studium spirituality. Přednášky budou probíhat každé úterý večer od 7. 3. – 9. 5. 2023 v aule teologické fakulty, Univerzitní 22. Kurz je otevřený pro všechny zájemce. Absolvování předchozích kurzů není podmínkou. Přihlášku je třeba podat do 20. února 2022.

Číst dál
Slovo administrátora arcidiecéze

Slovo administrátora arcidiecéze

Slovo administrátora arcidiecéze Milí, začínáme rok, v němž si připomeneme ctihodného Božího služebníka Antonína Cyrila Stojana, od jehož úmrtí uplyne 29. září 100 let. Vykonal velké dílo, které nás právem naplňuje obdivem. Přesto možná někoho napadne: Proč si máme připomínat osobnost, která žila a působila ve zcela jiné době, v tolik odlišné společnosti a v rozdílném náboženském prostředí? Současně se ovšem vynořují otázky: Odkud vyvěrala Stojanova neslábnoucí síla, jeho neotřesitelná důvěra v Boha, neumdlévající pracovitost a neutuchající dobrota? Víme, že k tomu všemu ho povolal a uschopnil Bůh. Tušíme, že Bůh je ten Pramen, z něhož můžeme čerpat i my. Novokněz Antonín si po primici napsal do svého duchovního deníku: Bože, ty můj a já tvůj. Jestli se opravdu chceme od Stojana něčemu v tomto roce naučit, začněme právě zde: Já a můj Bůh. V modlitbě a s požehnáním +Josef Nuzík

Přihlášky do semináře

Přihlášky do semináře

Přihlášky do Arcibiskupského kněžského semináře Prosím všechny kněze, aby věnovali zvláštní pastýřskou péči těm, kteří by mohli mít povolání

Číst dál
 Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

bude možné přispívat celoročně. Přes QR kódy bude možné přispět do konce ledna 2023. K 22. 1. 2023 bylo v celé ČR rozpečetěno 77 % kasiček a vybráno 127 milionů oproti celkovým

Číst dál
Diecézní setkání varhaníků

Diecézní setkání varhaníků

10:00 Úvodní slovo (Mons. Josef Hrdlička, emeritní pomocný biskup) 10:30 Zamyšlení nad současným stavem lidového zpěvu v našich kostelích a představení praktických rad a návodů (MgA. Karel Martínek)

Číst dál
Studia teologie

Studia teologie

Do bakalářských a magisterských studijních programů je možné podat přihlášku do 31. března 2023, do doktorských studijních programů do 30. dubna 2023 (pro zahájení studia v zimním semestru) nebo do 10. ledna (pro zahájení studia v letním semestru) daného kalendářního roku.

Číst dál
12