Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Zborovice - Litenčice - Hoštice
od 4. 2. do 12. 2. 2023 - 06. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Sobota
4. 2.
sobota 4. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 17:00
Troubky
Mše sv. ( volná intence )
Neděle
5. 2.
5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ ADORACE S MODLITBOU… 07:30
Zborovice
Mše sv. Modleme se za farníky, zvláště ale za všechny matky a ženy z naší farnosti…
09:30
Litenčice
Mše sv.

† Božena Králíková, manžel, rodiče a bratr

Pondělí
6. 2.
památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 07:00
Zborovice
Mše sv. † Piotr Łuka
Úterý
7. 2.
úterý 5. týdne v mezidobí 07:00
Zborovice
Mše sv. † Agnieszka
Středa
8. 2.
sv. Jeronýma Emiliániho 07:00
Zborovice
Mše sv. † Agnieszka
Čtvrtek
9. 2.
čtvrtek 5. týdne v mezidobí 07:00
Zborovice
Mše sv. † Agnieszka
Pátek
10. 2.
památka sv. Scholastiky, panny 17:00
Zborovice
Mše sv. Za rodinu Konečnou, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání, potřebné milosti a pro ††† život věčný
Sobota
11. 2.
Panny Marie Lurdské, nebo sobotní památka Panny Marie 17:00
Troubky
Mše sv. ( volná intence )
Neděle
12. 2.
6. neděle v mezidobí 07:30
Zborovice
Mše sv. Modleme se za všechny farníky, za všechny zemřelé o radost věčného života a za nás přítomné nemocné s prosbou o Boží požehnání
09:30
Hoštice
Mše sv. † rodiče z obou stran

1 – Modleme se za celé společenství církve, a zvláště za matky, aby po vzoru Boží Rodičky, která pozůstávala věrnou služebníci Božího Slova, Maria chránila každou matku.
2 – Modleme se za ženy a zároveň děkujeme jim za službu skrze pravidelný úklid, výzdobu, všelijakou pomoc pro farnost.
3 – Modleme se za nemocné a nemohoucí matky a ženy, a prosíme, aby skrze modlitbu a osobní obětí a utrpení podpírají duchovní dění farnosti.
4 – Modleme se za všechny ženy z naší farnosti, zvláště za ty, které pomáchaly a nadále se zapojují do různých akcií farnosti.
5 – Modleme se za zemřelé matky a ženy, blízkých z naších rodin, aby Bůh počítal jim dobro učiněné za života a ve svém milosrdenství daroval jim život věčný.
6 – Modleme se za naše rodiny a za farní rodinu, aby po vzoru Matky Boží stále objevovaly uprostřed církve radost z vlastního povolání a žily v míru a bezpečí.

  1. V liturgii vzpomínáme…
  2. dnes je první neděle v měsíci - za chvíli Adorace s modlitbou a požehnáním.
  3. Zborovice. Dnes končí naše sbírka na tzv. květinovou výzdobu kostela. Osoby zodpovědné, prosím, domluvte se na otevřeni pokladničky...
  4. Pomazání nemocných… příští týden. Vroucně doporučuji vykonat si svátost smíření...
  5. Změna naší webové stránky: farnostzborovice.cz… Zároveň pro všechny farností v republice, které jsou zapojené do stejné webové stránky je speciální aplikace na mobilní zařízení… Farnost do kapsy, kde je možné jednotlivé stránky
  6. Zborovice. Zítra, pondělí bude úklid vánoční výzdoby, na ...... hod. přijdou ženy, muži ......hod.. Předem děkuji… 
  7. Děkuji za všechny dary ZKDUPZ.