Večerní kurz spirituality Cyrilometodějská teologická fakulta v Olomouci otevírá v letním semestru ak. roku 2022/2023 nové kurzy v cyklu Večerní studium spirituality Olomouc. V rámci celoživotního vzdělávání nabízí Katedra pastorální a spirituální teologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Centrem Aletti nové kurzy v cyklu přednášek Večerní studium spirituality. Přednášky budou probíhat každé úterý večer od 7. 3. – 9. 5. 2023 v aule teologické fakulty, Univerzitní 22. Kurz je otevřený pro všechny zájemce. Absolvování předchozích kurzů není podmínkou. Přihlášku je třeba podat do 20. února 2022. Kurz je určen široké veřejnosti, pomáhá prohlubovat zkušenost osobního duchovního života a dává podněty pro jeho zrání. Přednášky budou uskutečněny prezenční formou. Dr. Luisa Karczubová bude hovořit o svobodě v lidských vztazích, důvěrnosti v hledání Boha, otevřenosti vůči jistotě Písma (17.35–18.20), doc. Michal Altrichter bude pokračovat v analýze a aplikaci pojmů svoboda, osobní setkání, život s Bohem, manipulace, milost, modlitba, důvěra, rozlišování teologii (18.30–19.15) a P. Pavel Ambros SJ o dalších tématech spirituality křesťanského Východu: dialogický charakter vztahu s Bohem Otcem, výstup k Bohu skrze Syna v milosti Ducha Svatého a podílu člověka v procesu zbožštění (19.20–20.05). Podrobné informace a možnost se přihlásit naleznete na: https://www.cmtf.upol.cz/studujte-u-nas/celozivotni-vzdelavani/#c14817 Pavel Ambros SJ