2023 - My tři králové jdeme k Vám…

 

   Tříkrálová sbírka je největší charitativní sbírkovou akcí u nás a podílí se na ní desetitisíce dobrovolníků z celé České republiky...

    Letos jsme se konečně mohli vypravit přímo za vámi do ulic, zazpívat, předat radost a požehnání od domu k domu. Stateční koledníci zpívali od rána až do setmění a zvládli obejít celé vesnice. Naše prosba o dar pro potřebné byla vyslyšena, děkujeme vám všem, kteří jste přispěli. Celkem se vybralo  neuvěřitelných 33 167 Kč. Příspěvek pomůže lidem v nouzi v okolí prostřednictvím Charity Kroměříž Česká republika.

   Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu Tříkrálové sbírky 2023.

Celý článek vyjde v březnovém číslu Zpravodaje.
 
Romana Scheichenostová
 
Autoři foto: za Zborovice Jaroslava Kobzinková a za Medlov: Zdeňka Machourková

 

  a