při kterém chceme společně objevit krásu zpěvů, které nám liturgie pro tyto dny nabízí, ve zhudebnění P. Josefa Olejníka, který by letos slavil 110. narozeniny.
Soustředění je pouze dvoudenní, aby mohli zpěváci v neděli opět zpívat ve svých farnostech. Bližší informace na plakátu a na webu musicasacra.cz/proscholy.

P. Ondřej Talaš, Centrum pro liturgickou hudbu AO