Aktuality

NABÍDKA KURZU CMKA V ZIMNÍM SEMESTRU 2023 - HISTORIE A SOUČASNOST STAROSLOVĚNSKÉ LITURGIE ŘÍMSKÉHO OBŘADU – TEORIE A PRAXE

NABÍDKA KURZU CMKA V ZIMNÍM SEMESTRU 2023 - HISTORIE A SOUČASNOST STAROSLOVĚNSKÉ LITURGIE ŘÍMSKÉHO OBŘADU – TEORIE A PRAXE

Kurz liturgické staroslověnštiny - je věnován fenoménu liturgického díla sv. Cyrila a Metoděje ve staroslověnštině, přesněji bohoslužbě římské, která je doložena již nejstarším dochovaným slovanským rukopisem psaným hlaholicí, tzv. Kyjevskými listy. Zájemci budou seznámeni s historií, zachovanými památkami, problematikou písma a jazyka. Zvláštní pozornost bude věnována dodnes platnému misálu k užití v českých a moravských diecézích. Nedílnou součástí kurzu bude též praktický výklad a návod k užití novodobé staroslověnštiny v praxi. Hlaholský misál byl vydán 1992, schválen ČBK a distribuován do farností. Kurz poskytuje mimořádnou příležitost kněžím i laikům k seznámení a k obnově slavení liturgie ve staroslověnštině.

Číst dál
Godzone tour letos i ve Zlíně a v Brně

Godzone tour letos i ve Zlíně a v Brně

25. a 26. října 2023
Zveme nejen mládež na letošní ročník Godzone tour s tématem: „NEBOJTE SE“. Uskuteční se na konci října v šesti městech Slovenské a České republiky. V České republice proběhne ve středu 25. října v Datart hale ve Zlíně a ve čtvrtek 26. října na Výstavišti v Brně.

Číst dál
MINISTRANTSKÝ FLORBALOVÝ TURNAJ O SVATOVÁCLAVSKÝ POHÁR

MINISTRANTSKÝ FLORBALOVÝ TURNAJ O SVATOVÁCLAVSKÝ POHÁR

11. Ročník 

MINISTRANTSKÝ
FLORBALOVÝ TURNAJ
O SVATOVÁCLAVSKÝ POHÁR

 

ČTVRTEK 28. ZÁŘÍ 2023 | OLOMOUC
 
SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ V KATEDRÁLE
TURNAJ VE SPORTOVNÍ HALE UPOL
TŘI KATEGORIE: 6-9 LET, 10-13 LET, 14-20 LET
 
SRAZ DO 9:30 V KATEDRÁLE SV. VÁCLAVA
PŘEDPOKLÁDANÉ ZAKONČENÍ V 17:30
 

Konference o duchovním doprovázení

Konference o duchovním doprovázení

Konference o duchovním doprovázení

Číst dál
Kompletní varhanní dílo J. S. Bacha v olomoucké katedrále

Kompletní varhanní dílo J. S. Bacha v olomoucké katedrále

První koncert proběhne v pátek 29. 9. v 19:00 v presbytáři katedrály. Srdečně Vás na něj zvu.

Číst dál
XII. celostátní katechetický kongres - KROMĚŘÍŽ

XII. celostátní katechetický kongres - KROMĚŘÍŽ

XII. celostátní katechetický kongres
 
Umění komunikace
 
„I communicate to believe and I believe to communicate“
 
10. - 12. 11. 2023, Kroměříž

Číst dál
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  -  abp STOJAN

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - abp STOJAN

30. září 2023
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

Po dobu třídenních oslav bude možné od 9.00 do 17.00 hod. zhlédnout
expozici věnovanou osobnosti arcibiskupa Stojana. Tuto expozici
najdete u zadního vchodu do baziliky, vstup je zdarma.

Číst dál
Pozvánka na koncert W.A.Mozart - Requiem, chrám sv. Mořice v Kroměříži 29.9.2023

Pozvánka na koncert W.A.Mozart - Requiem, chrám sv. Mořice v Kroměříži 29.9.2023

Pozvánka na koncert W.A.Mozart - Requiem, chrám sv. Mořice v Kroměříži 29.9.2023

Číst dál
10. ROČNÍK BENEFIČNÍHO KONCERTU

10. ROČNÍK BENEFIČNÍHO KONCERTU

10. ROČNÍK
BENEFIČNÍHO
KONCERTU

Číst dál
Růžencová pouť Uherský Brod 2023

Růžencová pouť Uherský Brod 2023

Růžencová pouť Uherský Brod 2023

Číst dál
LORETÁNSKÝ HÁJEK

LORETÁNSKÝ HÁJEK

LORETÁNSKÝ HÁJEK

400 let od založení lorety

františkánský klášter v Hájku

Číst dál
OSLAVY MISIJNÍ NEDĚLE 22. 10. 2023

OSLAVY MISIJNÍ NEDĚLE 22. 10. 2023

PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA
– OSLAVY MISIJNÍ NEDĚLE 22. 10. 2023
Prosíme, seznamte věřící vhodným způsobem s následujícími informacemi.
Text můžete vyvěsit na vývěsky.
Upřímně Vám děkujeme za pomoc a spolupráci.

Číst dál
100 let od úmrtí ctihodného Božího služebníka A. C. Stojana ve dnech 29. září–1. října 2023 na Velehradě

100 let od úmrtí ctihodného Božího služebníka A. C. Stojana ve dnech 29. září–1. října 2023 na Velehradě

POZVÁNKA
na oslavu výročí 100 let od úmrtí
ctihodného Božího služebníka A. C. Stojana
ve dnech 29. září–1. října 2023 na Velehradě

 

Po dobu třídenních oslav bude možné zhlédnout expozici
věnovanou osobnosti arcibiskupa Stojana.

Číst dál
POUŤ U SV. ANNY V PUSTIMĚŘI

POUŤ U SV. ANNY V PUSTIMĚŘI

 
O 3. SVĚTOVÉM DNI PRARODIČŮ A SENIORŮ PŘIJMĚTE POZVÁNÍ NA
POUŤ U SV. ANNY V PUSTIMĚŘI
Mám, co jsem dal druhým
 
Dr. Antonín Cyril Stojan
arcibiskup olomoucký, čestný občan Podivic
 
+ 1923 - 100 - 2023

Číst dál
DUCHOVNÍ SLUŽBA v kroměřížských nemocnicích

DUCHOVNÍ SLUŽBA v kroměřížských nemocnicích

Máte někoho blízkého v nemocnici?


Skrze službu nemocničních kaplanů nabízíme:

▪ osobní rozhovory
▪ lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci
▪ hledání naděje, smyslu nemoci a utrpení
▪ četbu z Bible, společnou modlitbu, slavení svátostí
▪ zprostředkování kontaktu na katolické kněze
a duchovní jiných křesťanských církví
Nemocnice Milosrdných

Číst dál
1